Watabaran vill förändra världen genom fairtrade och socialt ansvarstagande.

Watabaran står för

Att göra skillnad i det nepalesiska samhället både för de producenter vi handlar med och för miljön. Därför samarbetar vi med organisationer och företag som arbetar med fairtrade och socialt ansvarstagande. Paraplyorganisationen Folk Nepal är en sådan organisation som är medlem i WFTO och därmed är kontrollerad vad gäller arbetsförhållanden och löner.

Didi´s Foundation är en annan organisation som jobbar med att ge kvinnor arbete och möjlighet till försörjning genom att sticka.

Watabaran betyder miljö på nepalesiska och vi försöker leva upp till att förbättra miljön i Nepal genom att t ex uppmuntra ekologiska odlingar och produktion. Detta kan vi göra genom kraven vi ställer på våra beställningar.

Vi besöker regelbundet våra leverantörer.

tamangvav