Från Nepal:

Palladium i Växjö, 30 June, 2015 14:00

Björn Söderberg & Bina Shrestha
– direktrapport om katastrofarbetet
efter jordbävningen

100 kr inträde
(insamling till husprojektet)
 
Var med i återuppbyggnaden
facebook.se/tukinepal
http://www.tukinepal.org
Bankgiro: 5698-1673